CODE HUB Mostar Nikšić Tuzla Zadar

Cooperation for Development of Cross Border Business Environment

O projektu CODE

Projekt CODE – Cooperation for Development of Cross Border Business Environment odobren je za financiranje u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 883.555,54 EUR-a od čega je sufinanciranje 85%. Nositelj projekta je Grad Zadar, a projektni partneri su Javno preduzeće „Biznis inovacije i tehnologije“ d.o.o. iz Tuzle, Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak INTERA iz Mostara, Inovaciono preduzetnički centar TEHNOPOLIS iz Nikšića te Agencija za regionalni razvoj ZADRA NOVA iz Zadra.

Glavni cilj projekta CODE je unapređenje poduzetničkog okruženja u prekograničnom području kroz razvoj poslovne infrastrukture i usluga podrške inovativnim poduzetničkim idejama. Projektom je predviđeno osnaživanje lokalnih potpornih poduzetničkih institucija te razvoj i implementacija novog mentorskog programa za poduzetnike. Planira se uspostava mreže Code Hub coworking prostora, modela suradnje privatnog i javnog sektora radi pokretanja i razvoja IT klastera, kao i provedba različitih specijaliziranih treninga i edukacija vezanih za razvoj IT sektora.

Glavne projektne aktivnosti

Pokretanje Code Hub coworking prostora

Code Hub je coworking prostor i središnje mjesto okupljanja za pojedince i tvrtke u IT sektoru. Code Hub okuplja poduzetnike, obrazovne institucije, studente i učenike, inovatore, potporne organizacije i sve ostale zaintereseirane za uspostavu suradnje, razmjenu informacija i ideja te za razvoj loklane IT scene.

Code Hub je nastao kao rezultat provedbe projekta CODE – Suradnja i razvoj prekograničnog poslovnog okruženja financiranog sredstvima iz Programa Interreg – IPA CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora te su zahvaljujući projektu pokrenuti Code Hub prostori u Mostaru, Nikšiću, Tuzli i Zadru.

Projektom je omogućeno opremanje Code Hub coworking prostora u svim gradovima partnerima, kao i izrada plana rada i upravljanja prostorom.

Organizacija neformalnih motivacijskih događanja

U svakom od gradova partnera organizirat će se najmanje pet motivacijskih evanata koji će pomoći u promoviranju coworking prostora ali i startup inicijativa i poduzetništva.

Organizacija edukacija, hackathona i međunarodne konferencije

Projektom je predviđeno organiziranje različitih edukacija us kladu s potrebama IT sektora, te dva hackathona i međunarodne konferencije s ciljem međunarodnog povezivanja i promocije tehnoloških rješenja.

Razvoj lokalne IT scene i Studije izvedivosti za uspostavu IT klastera

U sklopu projekta CIDE kontinurano će se raditi na razvoju lokalnih IT zajednica, njihovom umrežavanju i međunarodnoj suradnju. Kroz projekt se  planira izrada strateških razvojnih dokumenata koji će pomoći u daljnjem razvoju IT sektora kroz uspostavu klastera i centara izvrsnosti.

Razvoj mentorskog programa

Projekt će omogućiti osposobljavanja poslovnih savjetnika, njihovo umrežavanje unutar programskog područja, te izradu i provedbu pilot mentorskog programa za poduzetnike.

O projektu 2CODE

Potaknuti uspjehom projekta CODE, projektni partneri su pripremili projektni prijedlog u okviru drugog poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. Odobren za sufinancirnaje, projekt 2CODE – Cooperation for Development of Cross Border Business Environment Enhanced započeo je s implementacijom 1.3.2020. godine, a traje do 28.2.2022. godine. Vodeći partner je Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića, a projektni partneri su Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak iz Mostara, Grad Zadar, BIT Centar i Sveučilište u Zadru. Ukupna vrijednost dvogodišnjeg projekta 929.745,82 EUR, a EU sufinanciranje iznosi 790.283,94 EUR.

Cilj projekta je doprinijeti jačanju infrastrukture i kapaciteta organizacija u svrhu poboljšanja usluga podrške razvoja poslovnog okruženja u prekograničnom području. Implementacijom ključnih  aktivnosti, projekt će rezultirati uspostavom IT klastera u Nikšiću i Tuzli, razvojem strategija za uspostavljene klastere, jačanjem IT mreže u Zadru, unaprijeđenim kapacitetima IT klastera u Mostaru, stvaranjem preduvjeta za prekograničnu suradnju IT klastera, razvojem programa mreže Code Hub-ova, razvojem usluga Code Hub-ova za digitalne nomade, razvojem platforme za prekograničnu mentorsku mrežu, organizacijom promotivnih poduzetničkih događaja poput meetupa, konferencija i hackathona, unaprijeđenjem postojećih coworking prostora te uspostavom inovativnih laboratorija u četiri uključena grada. Projektne aktivnosti okupit će predstavnike različitih ciljnih skupina, i to: najmanje 30 interesnih skupina i nevladinih organizacija, najmanje 14 različitih obrazovnih ustanova, najmanje 100 malih i srednjih poduzeća, najmanje 20 organizacija koje podržavaju razvoj poduzetništva, najmanje 25 lokalnih i regionalnih vlasti te najmanje 1500 predstavnika šire javnosti.

3

Države

4

Grada

40

Događanja
CODE projektni tim

Tim za provedbu projekta okuplja stručnjake iz svih partnerskih organizacija zadužene za provedbu aktivnosti na lokalnom području.
Uspostavljena suradnja podrazumjeva dnevnu razmjenu informacija vezano za provedbu projekta ali i razvoj novih projektnih ideja.

Aktualno