Kreće set radionica za uspostavu mreže lokalnih mentora

Kreće set radionica za uspostavu mreže lokalnih mentora

23.09.2019.   Code Hub Zadar

U sklopu projekta CODE, ZADRA NOVA razvila je Mentorski program, koji će omogućiti uspostavu mreže lokalnih mentora, a sa svrhom pružanja potpore poduzetnicima u ranim fazama pokretanja poslovanja.

Kroz edukaciju i pilot provedbu Mentorskog programa, lokalni mentori steći će i osnažiti kompetencije za prijenos znanja i individualno savjetovanje s poduzetnicima početnicima te poduzetnicima u ranoj fazi poslovanja. Mentorski program identificirao je pet glavnih područja mentoriranja, podijeljenih u pet modula/radionica:

  • Financijski i pravni aspekti poslovanja
  • Business model development
  • Razvoj proizvoda i usluge (MVP)
  • Ideate & Validate (Lean Start up model)
  • Marketing

 

Nakon ovih radionica, koje će voditi iskusni predavači/mentori, oni nastavijaju voditi edukaciju kroz individualni rad s budućim lokalnim mentorima te ih usmjeravaju i savjetuju u radu s odabranim krajnjim korisnicima. Prvi set radionica planiran je za 24. i 25. rujna 2019. godine kad će na temu Financijski i pravni aspekti poslovanja govoriti Frane Šesnić iz ZICER-a, a na temu Razvoj poslovnih modela Stephanie Trpkov, stručnjakinja za strateške komunikacije s međunarodnim iskustvom.

Podijeli članak: